Stay In Touch
Uluslararası Travnik Üniversitesi Eczacılık

Osmanlı Kültür ortamında yaşayarak Travnik üniversitesi eczacılık bölümü (Türkçe eğitim) 2500 Euro… Evet, yanlış duymadınız, Avrupa’nın ortasında, en çağdaş koşullarda, dünya standartlarında Türkçe eczacılık eğitimi hem de Türkçe olarak verilmektedir ve yıllık harç bedeli 2500. bu durumda Travnik üniversitesinde Türkçe eğitim almayı tercih etmekten daha avantajlı ne olabilmektedir ki?

Yurdumuzda devlet üniversitelerinde kullanılan taban puan sistemi itibarı ile her yıl sayısız öğrenci hayallerini bir sene daha askıya almak zorunda kalmaktadır. talebe vakıf üniversitelerinde eğitim alma seçeneğini düşünse bile, çok sayıda aile bu konu hakkında maddi şekilde yetersiz kalmakta ve öğrencinin naturel olarak motivasyonu düşmektedir. halbuki Travnik üniversitesinde verilen üniversite eğitiminde Türkiye’deki vakıf üniversitelerinden ve başka Avrupa üniversitelerinden çok fazla daha düşük seviyede harç bedeli talep edilmektedir. Bu durumda talebe Travnik üniversitelerinde Türkçe eğitim edinmeyi tercih etmekte ve aslında bu yolda en mantıklı kararı vermektedir.

Travnik üniversitesi dünya üstünde kabul görmüş ve en köklü eğitim kurumları tarafından benimsenmiş olan Bologna kriterlerinde eğitim olanağı sunmaktadır. öğrenci bu sistem arasında basmakalıp ve güncelliğini yitirmiş bilgi yığınları altında, günün koşullarına müsait ve en uygar uygulamaların eşliğinde eğitim alabilmektedir. Dünya standartlarında eğitim olanağından yararlanan öğrenicin eğitimini tamamlamasının ardında elde edeceği denklik derecesinde diploma olanağı, öğrencinin ati kaygısı yaşamadan eğitim almasına fırsat vermektedir. öğrenci kafasında bu tür endişeler taşımadığı için tabii olarak bütün dikkatini eğitimine verebilmekte ve dolayısı ile başarıyı yakalamaktadır. Mezuniyeti sonrasında alacağı denklik derecesinde diploması tüm dünya genelinde geçerli sayılmakta ve öğrenci istediği bir coğrafya üzerinde kariyer yapma imkânı yakalamaktadır.

Travnik üniversitesinde verilen Türkçe eğitim için belirlenen harç bedellerinin diğer üniversiteler ile mukayese edilemeyecek düzeyde düşük olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu aşamada talebe “acaba sıhhatli eğitim veriliyor mt.? Bu kadar çağdaş ve geçerli bir eğitim sistemi, nasıl olmakta da bu kadar uygun olmaktadır?” Diye kendi kendisine sormaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken şudur; Travnik üniversitesi, hususi üniversitelerden ayrıcalıklı şekilde ticari kaygı taşımadığı ve toplumların eğitilerek refaha erebileceği ideolojisine uygun, her insanın eğitim alma hakkına saygı göstermek adına harç bedelleri bu kadar düşük düzeyde tutulmaktadır. bununla beraber Bosna Hersek henüz çok fazla genç bir yurt olması adına ekonomisi henüz kendisin toparlamaya başlamıştır. Bu halde yurtdışından ati insanlar memleket ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu avantajı kullanan Travnik üniversitesi daha çok öğrenciye eğitim olanağı sağlarken, aynı sürede bu uygulama ile yurt ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Travnik üniversitesinde tüm bölümlerin harç bedelleri makul düzeydedir ve gerek türkiye vakıf üniversiteleri gerekse Avrupa üniversitelerinin bu köklü eğitim kurumu ile bu konu için yarışabilmesi olası değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü Türkçe eğitim 2500 Euro olan Travnik üniversitesi eczacılık bölümü Türkçe eğitim 3000 Euro yıllık harç bedeli ile eğitim olanağı sunmaktadır.

Travnik üniversitesinde eczacılık bölümü eğitimi edinmeyi planlayan talebe, her şeyden önce anadilde eğitim alacağı için hem hazırlık bölümü eğitimi almayacak ve dönem kaybetmeyecek hem de anadilde eğitim almanın sağladığı avantajlardan yararlanacaktır. Dünya genelinde takdirleri toplayan öğretim görevlilerinin rehberliğinde aldığı eczacılık eğitimini laboratuvar ortamında uygulama imkânı bulabileceği için, bilgilerini basit olarak kullanma imkânı bulacak ve bilgisini pekiştirebilecektir.

Travnik üniversitesinde Türkçe eczacılık kısmı eğitimi almak arzulayan öğrencilerin bu aşamada atacağı en doğru adım, Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığı ile bağlantı kurmak ve bu yönde bilgi almak olacaktır. Sonrasında okul kayıt aşamasından mezuniyetine kadar eğitim sürecinin her döneminde Eurostar desteğini arkasında bulacaktır.

Comments
Send a Comment

No Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>