Stay In Touch
Bosna Hersekte Eğitim Sistemi

Bosna Hersek’te eğitim sistemi incelenecek olursa, günün koşullarına uygun ve yüksek standartlara sahip bir eğitim sisteminin benimsendiği görülecektir. Avrupa birliği vasıtası ile desteklenen üniversitelerde Bologna kriterlerine uyumlu eğitim uygulanmaktadır. öğrencilerin bilimsel eğitiminin yanı dizi sosyal gelişimi de dikkate alınmakta ve üniversitelerin kampüslerinde her çeşitli sosyal faaliyete uyumlu spor salonları ve konferans salonları bulunur. öğrenci aktivitelerinin üniversitelerin rektörlüğü sebebi ile desteklendiği bu köklü eğitim kurumları, öğrencilerin hem bilimsel hem fiziksel hem de ruhen gelişmelerine ve geleceğe donanımlı kişiler şekilde hazırlanmalarına yardımcı olunmaktadır.

Bosna Hersek’te eğitim sistemi içinde yer piyasa uygulamalarda ön lisans, lisans ve lisans tamamlama programlarının yanı dizi master ve doktora programları ile eğitim için başvuran öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına yanıt verilmektedir. bununla birlikte talebe değişim programları sayesinde Bosna Hersek üniversitelerinde eğitim saha öğrenciler değişik eğitim deneyimleri yaşamakta ve bu uygulamalar yardımı ile kendilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar. EKTS ve AKTS sistemlerinin uygulandığı eğitim programlarında Avrupa kredi transfer sistemi benimsenmekte ve bu yönde eğitim verilmekte. öğrenci türkiye ile enlem bir eğitim sisteminde eğitim aldığı için kavram karmaşası yasamadan eğitimini tamamlayabilmektedir. tüm bu özelliklerden daha da önemlisi Bosna Hersek’te eğitim sisteminde taban puanlama sistemi uygulanmamakta ve idadi eğitimini tamamlayan her gence üniversite eğitimi alma olanağı sağlanmaktadır. Bosna Hersek üniversiteleri konusunda daha fazla bilgi almak dileyen öğrencilerin Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığına başvurmaları yerinde bir karar olacaktır.

Comments
Send a Comment

No Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>