Stay In Touch
Bosna Hersek Eğitim Sistemi
Bosna Hersek Eğitim Sistemi

Savaşın sona ermesiyle birlikte 1995 yılından itibaren federal bir kimliğe bürünen ve tek devlet çatısı altında yaşanması planlanan Bosna Hersek genelinde; ayrıcalıklı 3 cemiyet için 3 ayrı bölgede farklı üç eğitim sistemi mevcuttur. Bosna Hersekte eğitim sisteminin etnik kimliklere göre farklılık gösterdiği bu bölgelerden kantonlarda, Hırvat popülasyonun egemenliği olduğundan Bosnahersek eğitim sistemi Hırvatistan’daki bu gibi yürütülmektedir. Bosna-Sırp Devleti’nde ise kullanılan Bosnahersek eğitim sistemi, komşu Sırbistan-Karadağ’daki müfredatına göre şekillenmiştir. Boşnakların ağırlıklı şekilde yaşadığı Federasyon alanında uygulanan eğitim her ne kadar diğer iki cemiyet tarafından göz ardı edilse de, sırf Müslüman Boşnaklara has bir sistemdir.

Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konseyi(AGiK) tarafından mercek altına alınan Bosnahersekte eğitim önceliği; etnik köken, din ve kültür ayrımcılığı yapılmadan, ülkedeki tüm çocuk haklarını gözeten kültürel ve teknik açıdan etkili bir eğitim sisteminin uygulandığı okullar açmaktır.

Bosnada eğitim sistemi; Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının uyguladığı ve Avrupa kalite Güvencesi Birliği(European Association of Quality Assurance, ENQA) nedeni ile geliştirilmiş olan “kalite Güvencesi Standart ve Uygulama Prensipleri” üye ülkelerinin de kabul ettiği uygulamalar ile esnek bir tahsil imkanı sunmaktadır. Bosnada eğitim sağlayan Bosna üniversiteleri; ulusal Yeterlilik Normları uygulamaları ve bütün doktora programlarının da dahil bulunduğu bir yükseköğretim anlayışını benimsemiştir. Norveç Bergen’de 2005 yılında gerçekleştirilen Bergen Konferansı’nda, Bosna üniversitelerinin üç esas konuyu geliştirmesi kararlaştırılmıştır;

Yüksek lisans da dahil olmak üzere Saraybosnada üniversite yükseköğretim programlarının iki aşamalı olmasıBosna üniversiteleri bünyesindeki verilen yükseköğrenimin diploma ve dereceleri ile öğretim süresinin tanınması, Kaliteli eğitim güvencesi.

Ayrıca Berlin’de düzenlenen konferansta Bologna kriterlerine; Bosna Hersek, Arnavutluk, Rusya Federasyonu, Vatikan Cumhuriyeti, Andora, Makedonya ve Sırbistan Karadağ da dahil edilerek, toplam aza ülkelerin sayısı 46’ya yükselmiştir.
Bosnahersek üniversitesi başta olmak üzere tüm Bosna üniversiteleri EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi başvuru Ofisi danışmanlığı ve vasıtası ile Türkiye’den de öğrenci kabul etmektedir. YöK denkliği de bulunduğu için tercih edilmesinde büyük avantaj olan seçkin Saraybosna üniversite seçimlerinin doğru adresi olan EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi müracaat Ofisi, ayrıcalıklı bir kültür ortamında Bosna Hersek üniversite kalitesini yaşamak isteyen bütün öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmektedir.
Bosnahersek üniversite eğitiminde kabul gören “eğitim kalitesi” anlayışı iki farklı perspektiften incelenebilir; yüksek öğretim öncesi eğitim ve yüksek öğretim. bugünlerde Bosnada eğitim, ortaöğretim ve ilköğretim sistemi açısından Yugoslav Eğitim Modelini temel almaktadır ve bu da tüm öğrencilerin yükseköğretim öncesi sağlam temellere sahip olmasını sağlamaktadır. Bosnada üniversite eğitimi almak için herhangi bir sınava girmeye gerek bulunmaz. Bosnahersek üniversitesi de dahil olmak üzere bütün üniversiteler direkt seçilebilmekte ve bununla beraber yükseköğretim süresi de öğrencinin hevesi doğrultusunda uzatılabilmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı ilk yıllarda Saraybosnada üniversite eğitimi düşük düzeyde olsa da, yurtdışındaki üniversiteler ile girilen yoğun işbirliği yardımı ile kısa zamanda geliştirilmiş ve bugünlerde Avrupa standartlarında kaliteye sahip olan bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bosnahersek Bosna üniversitesi ve diğer tüm Bosna üniversiteleri, Avrupa Birliği üniversite Kriteri şekilde bilinen Bologna Antlaşması’na tabi şekilde günümüzün dünya çapında kariyer sahibi akademik personellerine sahip bir konuma gelmiştir.

Dünyanın her yerinden gelen öğrencilere ev sahipliği oluşturan ve dünya genelinde akademik çalışmaları ile saygın bir konuma sahip olan öğretim görevlileri ile Bosnahersek Bosna üniversitesi ve Bosna Hersek`te eğitim veren tüm üniversiteler, EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi müracaat Ofisi vasıtasıyla Türk öğrencilere üst düzey bir yükseköğretim imkanı sunmaktadır. Avrupa kültürünün sentezlendiği bir ortamda yaşayarak, YöK vasıtası ile kabul edilen yükseköğretim denkliğine sahip Bosna Hersek üniversite eğitiminden yararlanmak için EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi müracaat Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi başvuru Ofisi danışmanlığı ile sizler de Bosnada eğitim görebilir ve sahip olduğunuz kaliteli tahsil ile kariyer hedeflerinize daha pratik ulaşabilirsiniz.

Comments
Send a Comment

No Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>